WELKOM!

Door deze website te bezoeken heb je een grote stap gezet naar de vele mogelijkheden in je zoektocht in je persoonlijke welzijn. In ieder mens vinden diverse processen plaats waarin je vanaf je geboorte tot heden op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau ontwikkelingen doormaakt. Deze ontwikkelingen kunnen gestagneerd worden door vele factoren die wij in ons leven tegenkomen.

Klachten kunnen zich ontwikkelen op lichamelijk en psychisch niveau. Als er geen pathologische of psychopathologische stoornissen worden gevonden dan praten we over ‘onverklaarbare lichamelijke klachten’. Deze worden vaak slechts door medicatie ondersteund. Toch zijn deze vaak heel goed te behandelen met specifieke methodieken die zijn ontwikkeld.

Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van migraine!

Opvallend is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen migraine hebben. Deze vorm van hoofdpijn gaat meestal gepaard met een heftig bonzende of kloppende pijn, meestal aan één kant van het hoofd. Daarnaast is er een aantal andere symptomen: overgevoelig zijn voor licht, geluid of geuren, misselijkheid en braken. Soms kan een heftige aanval gepaard gaan met verlammingsverschijnselen, spraakproblemen of bewusteloosheid.

Een deel van de migrainepatiënten heeft “auraverschijnselen”: zij zien lichtflitsen of vlekken voor hun ogen, vlak voor de hoofdpijn opkomt. Sommige patiënten hebben maar eens per jaar een aanval, anderen elke week. Gemiddeld gaat het om een tot twee aanvallen per maand, die een paar uur tot zelfs een paar dagen kunnen duren.

Stressoren

Stress verschilt van mens tot mens. Traumatische ervaringen kunnen zeer belangrijke stressoren zijn. Stress is geen enkel probleem totdat meerdere stressoren opstapelen en teveel worden. Factor blijft wel dat waar de één zijn hand niet voor omdraait, daar krijgt de ander natte zweethanden van. Stress is een subjectief verschijnsel. Dat wil zeggen dat een ieder dit anders ervaart. Iedereen reageert anders, maar bij migrainepatiënten kan stress een aanval oproepen.

Stress is geen oorzaak van migraine. Niemand wordt uitsluitend door stress migrainepatiënt. Wel is het zo dat bij een aanleg voor migraine stress een krachtige uitlokker van een aanval is. Vaak is het zo dat de migraine na een stressperiode ontstaat tijdens of na de ontspanningsfase. Ook kennen we hormoongerelateerde migraine klachten. Ook deze zijn te behandelen.

Reacties zijn gesloten.