Kwaliteitseisen

De Samenwerkende Migraine Therapeuten beschikken allen over de juiste en geldige diploma’s en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld zijn binnen de Migraine-opleiding.

De vermelde Migraine Practitioners zijn op de hoogte van hun beroepscode binnen hun eigen beroepsvereniging of beroepscode van de instelling waar men werkzaam is. Men is geregistreerd op een register die het Wkkgz regelt, hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hebben aangetoond kennis te hebben over opleidingen, houden zich aan de jaarlijkse verplichte bijscholingen te volgen voor herregistratie, volgen supervisie om goede zorg te blijven verlenen indien nodig.

Alle samenwerkende Migraine-behandelaren zullen kritisch beoordelen en waar nodig verwijzen naar collega’s die binnen een specialisatie werken. O.a. kindertherapeuten zullen geen volwassenen behandelen, therapeuten die met volwassenen werken zullen geen kinderen behandelen. Men zal verwijzen waar nodig!

Alle vermelde behandelaren dienen via hun website of werkgever duidelijke en eerlijke informatie te verstrekken. Men kan dit o.a. controleren in de zorggids van de zorgverzekeraars. Voor deze registratie dient men te voldoen aan de PLATO-eisen die Psychosociale basiskennis als eis stellen.

Geen vermelding op deze site?

Staat een Samenwerkende Migraine behandelaar niet op deze website, dan is deze niet bekend in onze administratie of heeft geen opleiding afgerond en voldoet hij/zij niet aan onze kwaliteitseisen voor complementaire en/of reguliere zorgverlener. Helaas zijn er behandelaren die workshops, dagcursussen of onjuiste protocollaire Migraine behandelingen geven. Stuur een mail bij twijfel of informeer bij je arts of zorgverzekeraar!

Reacties zijn gesloten.