Somatische doelstelling medici

Waar wordt door de huidige medici naar gekeken?

In de traditionele medische, op het lichaam gerichte behandeling, wordt de patiënt meestal zo behandeld alsof alleen zijn/haar lichaam ziek is en dit zo snel mogelijk weer tot functioneren gebracht moet worden. De patiënt meldt zich meestal met vage klachten bij zijn huisarts: ‘pijn eenzijdig in het hoofd en bonkend’. Na een klein aantal onderzoeksvragen zullen de klachten als Migraine worden gediagnosticeerd en zal de huisarts met het voor­schrijven van een medicijn de patiënt gerust stellen. Een patiënt zal een medische diagnose als veilig en aantrekkelijk ervaren en deze verkiezen boven de onzekerheid en afgang van een psychosociaal etiket. Na enige tijd zal de patiënt over het algemeen zich weer melden bij zijn/haar arts daar de klacht toch nog herhaaldelijk terug kan komen. De patiënt heeft in die periode (kan jaren zijn) het idee gekregen dat het misschien ernstiger is en wil vaak een onderzoek.

Meestal verwijst de huisarts de patiënt dan door naar een neuroloog. Deze op zijn beurt zal een kort uitwendig onderzoek verrichten. Het onderzoek bestaat uit een evaluatie omtrent de leefomstandigheden van de patiënt en een lichamelijk onderzoek. Er wordt naar houding, evenwichtsstoornissen en vergroeiïngen gekeken. Vaak volgt er een EEG om ernstiger klachten dan migraine uit te kunnen sluiten. Ook worden er foto’s van de patiënt genomen als deze aangeeft last van zijn/ haar nek te hebben.

De oorzaak wijt men vaak aan stress, voeding of hormonaal disfunctioneren. Er wordt niet of in ieder geval nauwelijks gekeken naar een psychosomatische oorzaak. De diagnose stelt de patiënt mogelijk gerust en deze krijgt veelal medicijnen voorgeschreven om een aanval te stoppen of af te remmen. Indien er na deze periode geen verbetering plaats vindt zal er mogelijk ook naar de alternatieve geneeskunde verwezen worden in de vorm van b.v. chiropractie, osteopathie (gericht op het terugbrengen van de  beweeglijkheid van het lichaam), homeopathie, fysiotherapie enz. Deze kunnen enige verlichting geven en de beweeglijkheid van de gespannen spieren en vastzittende wervels in de rug en nek meer flexibiliteit geven waardoor de klachten minder worden.

Reacties zijn gesloten.