Migraine en hypnotherapie

Hypnotherapie is een psychotherapeutische behandeling en uitermate geschikt om migraineklachten te behandelen. De klacht zal worden gerespecteerd, opgelost en doorgewerkt. Het is heilzaam om de migraine te gaan begrijpen en te benoemen, haar zin te kennen, de orgaantaal en de daarin verborgen symbolen te verstaan en bewust te laten worden.

In de therapie worden ook de sociale situaties onder de aandacht genomen. De aandacht binnen de behandeling ligt vooral in het terugdringen van de migraineaanvallen en het verminderen van de ernst. Vooral het omgaan en herkennen zullen aan de orde komen binnen de therapeutische zetting.

Reacties zijn gesloten.